Get Adobe Flash player
BEZPIECZEŃSTWO NOWOŚĆ Bezpieczeństwo narodowe Bezpieczeństwo narodowe teraz również w WSSMiKS w Chełmie

Bezpieczeństwo narodowe teraz również w WSSMiKS w Chełmie


Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 maja 2017 r. nasza uczelnia uprawniona została do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo narodowe. Studia uruchomione zostaną z dniem 1 października 2017 r., tj. od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018.

 

Czego dotyczy kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe?

 

Celem studiów jest kształtowanie wiedzy studentów w zakresie umiejętności i kompetencji w obszarze ochrony ludności, obrony cywilnej, reagowania kryzysowego jak i również kształtowanie zdolności zarządzania w przypadku wystąpienia stanów zagrożeń na różnych poziomach. Studia dają także możliwość pozyskania rozległej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi i procesami decyzyjnymi w różnych organizacjach – w tym w administracji i w biznesie – w szczególności zaś umiejętności tzw. zarządzania kryzysowego.

 

W ramach kształcenia na kierunku studiów I stopnia Bezpieczeństwo narodowe oferuje się możliwość uzyskania jednej z trzech  specjalności, dających wiedzę i umiejętności w obszarze:

 

  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
  • Zarządzanie obronnością państwa
  • Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi
Specjalność ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM pozwala studentom zdobywać niezbędną usystematyzowaną wiedzę w zakresie funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa. Specjalność ZARZĄDZANIE OBRONNOŚCIĄ PAŃSTWA pozwala wyposażyć absolwentów w wiedzę i umiejętności rozumienia zdarzeń oraz procesów bezpieczeństwa i obronności państwa w wymiarze: militarnym, politycznym, ekonomicznym, społeczno-kulturowym, ekologicznym. Edukacja obejmuje elementy wiedzy technicznej dotyczącej wybranych technologii wojskowych, potrzebnej do analizy, prognozowania i oceny ryzyka w zarządzaniu obronnością w Polsce, Europie i na świecie.

 

Co oznacza profil praktyczny studiów?

Profil praktyczny studiów oznacza, iż znaczny udział w procesie kształcenia stanowić będą zajęcia w charakterze praktycznym, a jednocześnie specjalistycznym.

Studia w zakresie Bezpieczeństwa narodowego to uczestnictwo w wykładach, ćwiczeniach, seminariach oraz różnego rodzaju ćwiczeniach terenowych. Innowacyjny praktyczny system studiowania uzupełniany jest szkoleniami, zajęciami praktycznymi, wizytami studyjnymi w miejscach o ograniczonym dostępie. Taka formuła, dotycząca wielu przedmiotów kierunkowych, fakultatywnych i realizowanych w ramach wybranych specjalności, umożliwi weryfikowanie wiedzy i umiejętności absolwenta w danym środowisku zawodowym.

Jakie możliwości zatrudnienia uzyskają absolwenci kierunku bezpieczeństwo narodowe?

Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są absolwenci przygotowani do działalności związanej z bezpieczeństwem oraz obronnością państwa, szczególnie w zakresie organizowania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w czasie pokoju, zagrożenia i wojny.

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej, agencjach i organach bezpieczeństwa państwa, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych.

Nabór trwa do 30 września br.

Sprawdź ofertę

galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 106 gości 

Najczęściej czytane

Plany zajęć

Harmonogramy zajęć na kierunku Politologia Terminy zjazdów Terminy zjazdów dla studentów studiów...

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Informujemy o możliwości dofinansowania studiów podyplomowych do 80% kosztów studiów dla osób, które...
Odsłon : 1928239
#