Wiedza o społeczeństwie - KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI

 
 
KWALIFIKACYJNE STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI

Wiedza o społeczeństwie

 

 

 

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie

Wydział Politologii, Studia Podyplomowe - Niestacjonarne

22-100 Chełm, ul. Hrubieszowska 102   

tel. 082 560 40 50    

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://www.wssm.pl

 

Cel

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie”. Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z niezbędnych do prowadzenia ww. zajęć dyscyplin, m.in.: historii powszechnej i historii Polski oraz regionu, stosunków międzynarodowych i integracji europejskiej, systemów politycznych, samorządu i wspólnot lokalnych, zarządzania zespołami ludzkimi, psychologii i socjologii. Zapoznają również nauczycieli z najnowszymi wydarzeniami i problemami życia publicznego, treściami przepisów prawnych oraz zagadnieniami tożsamości kulturowej i narodowej. Oprócz przygotowania merytorycznego, pozwalają na poszerzenie umiejętności metodycznych.

 

Przeznaczenie i uzyskane kwalifikacje

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych (licencjat, magisterium), z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o prowadzenie zajęć z przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie” w gimnazjum lub szkołach ponadgimnazjalnych bądź uczą tego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji w tym zakresie.

Po uzyskaniu odpowiednich zaliczeń, uczestnicy otrzymują świadectwo  ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o społeczeństwie, uprawniające do nauczania przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie” i honorowane w każdej polskiej szkole.

 

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają trzy semestry. Program studiów obejmuje 360 godzin. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w dwudniowych blokach z reguły dwa razy w miesiącu (soboty i niedziele). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń.

Termin składania podań: 30 września 2009r.

Rozpoczęcie zajęć: październik 2009r.

Zakończenie zajęć: luty 2011r.

 

Warunki ukończenia studiów

               Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie ustnego egzaminu końcowego, jak również uregulowanie wszystkich opłat.

               Wykaz przedmiotów: Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie, Propedeutyka wiedzy o prawie, Prawne podstawy funkcjonowania oświaty, System ochrony praw człowieka, Podstawy socjologii, Podstawy psychologii dla nauczycieli, Aktywne metody nauczania, Zarządzanie zespołami ludzkimi, Zasady BHP w szkole oraz odpowiedzialność prawna opiekuna, Wychowanie do życia w rodzinie, Podstawy wiedzy o państwie, Bezpieczeństwo państwa i sposoby jego zapewnienia, Najnowsza historia Polski na tle powszechnym, Historia i kultura regionu, Wstęp do teorii polityki, Współczesne systemy polityczne, Współczesna myśl polityczna, System polityczny RP, System władzy lokalnej, Stosunki wyznaniowe w RP, Marketing polityczny, Współczesne stosunki międzynarodowe, Protokół dyplomatyczny, Integracja europejska i instytucje europejskie, Granice w Unii Europejskiej i ich ochrona, Wjazd i pobyt cudzoziemców w Unii Europejskiej, Polityka ekologiczna.

 

Wykładowcy

Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie i Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Do realizacji niektórych zajęć angażowani są doświadczeni dydaktycy z wieloletnim stażem pracy w oświacie, jak również specjaliści z urzędów i instytucji.

 

Materiały

Słuchacze otrzymują komplet bezpłatnych materiałów dydaktycznych z wybranych modułów, opracowanych przez prowadzących zajęcia. Mają również prawo do konsultacji z prowadzącymi zajęcia oraz do korzystania ze zbiorów bibliotecznych WSSMiKS. Ponadto zapewniony jest bezpłatny dostęp do Internetu.

 

Opłaty

Trzy opłaty semestralne w wysokości 1100 zł/semestr. 

Wpisowe w wysokości 65 zł.

Łączny koszt studiów: 3365 zł

 

Zasady naboru:

Wolny zapis – decyduje kolejność zgłoszeń. Termin składania podań: 30 września 2009r.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr Dorota Jegorow    

tel. 082 560 40 50

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Administracja Studiów Podyplomowych

mgr Joanna Daszkiewicz

tel. 082 560 40 50

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.