Preaload Image

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki - oferta na rok akademicki 2018/2019

Szczegółowych informacji udziela Pani dr Janina Mikulska, tel. 512 624 804.

NOWOŚĆ!!

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie proponuje atrakcyjne kierunki studiów podyplomowych z zakresu PEDAGOGIKI.

Przygotowanie do pracy w szkolnictwie wymaga  przygotowania pedagogicznego, dlatego dla osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego a zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych program studiów przewiduje taką możliwość (stworzony zostanie odrębny, dodatkowy moduł z przygotowania pedagogicznego). Absolwent studiów podyplomowych otrzyma świadectwo, na którym będą umieszczone informacje o kwalifikacjach.

"Studia podyplomowe nie nadają kwalifikacji pedagogicznych, z wyjątkiem Przygotowania pedagogicznego. Dla osób zainteresowanych nabyciem tych kwalifikacji Uczelnia zorganizuje, w ramach studiowanej specjalności, moduł z przygotowania pedagogicznego". Ponadto warto nadmienić, że   "nabywane  kwalifikacje do pracy w szkołach i placówkach oświatowych są zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1575 z późn. zm.)".


 

Studia podyplomowe z pedagogiki

•pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią i profilaktyką patologii społecznych
•pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką
•pedagogika rodziny - asystent rodziny
pedagogika opiekuńcza i gerontologia
•psychopedagogika z detektywistyką i grafologią
•przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa
przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej:

Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu:

Zgodne z najnowszymi tendencjami kształcenia nauczycieli uczelnia, w zależności od potrzeb środowiska oświatowego, stwarza możliwość uzyskania dwukierunkowych kwalifikacji, np.: nauczanie chemii z biologią, biologii z geografią, historii z wiedzą        o społeczeństwie itp.

  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Osoby zainteresowane połączeniem nabycia kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej z inną specjalizacją mają do wyboru kierunki:

 


Uwaga! Istnieje możliwość kształcenia na studiach podyplomowych na wniosek partnerów- uczelnia podejmuje się kształcenia w zależności od potrzeb społecznych.


Odpłatność:

- Cena za semestr: 1 100 zł.

- Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych osobom pracującym  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegółowe informacje w powiatowych urzędach pracy.

- Opłaty za studia można uiszczać w ratach.

Rekrutacja: trwa

Termin realizacji:

- nabór letni: październik 2018 r.

- nabór zimowy: marzec 2019 r.