Preaload Image

Plany zajęć

Harmonogramy zajęć na kierunku Politologia


Terminy zjazdów

I rok (licencjackie)

II rok (licencjackie)

III rok (licencjackie)

I rok (magisterskie)

II rok (magisterskie)

Zmiany w planach zajęć  studia stacjonarne – aktualizacja 21.05.2018 r.

Zmiany w planach zajęć  studia niestacjonarne – 21.05.2018 r.

Harmonogramy zajęć na kierunku Pedagogika
Terminy zjazdów

Terminy zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze letnim 2017/2018

Pedagogika studia niestacjonarne  II stopnia
Zmiany w planach zajęć – aktualizacja 10.04.2018 r.

Harmonogramy zajęć na kierunku Bezpieczeństwo narodowe

Terminy zjazdów

Terminy zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze letnim 2017/2018

I rok (licencjackie)
Zmiany w planach zajęć  studia niestacjonarne – aktualizacja 07.12.2017 r.Harmonogramy zajęć – studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne

Surdopedagogika i tyflopedagogika

Wczesne wspomaganie, diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem

Nauczanie fotografii
Administracja publiczna

Przejdź do paska narzędzi