Preaload Image

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • kwestionariusz osobowy,
  • świadectwo dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości,
  • kserokopia świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 4 fotografie (wym. 3,5×4,5),
  • kserokopia dowodu tożsamości,
  • poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej i wpisowego. 

 

Opłaty:

  • Wpisowe: 220 zł
  • Opłata rekrutacyjne: 65 zł
  • Czesne (studia stacjonarne i niestacjonarne): 1500 zł za semestry I – V i 1700 zł semestr VI

Opłaty można dokonać osobiście w księgowości lub przelewem na konto. Więcej informacji na temat płatności znajdziesz tutaj.


 

DO POBRANIA

Ankieta osobowa na studia I stopnia

Deklaracja na studia I stopnia

Wzór umowy (tylko do wglądu)