Get Adobe Flash player
Stypendia

Stypendia


Zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  pomocy materialnej dla  studentów Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji społecznej w Chełmie

student  ma prawo ubiegać się o:

1) stypendium socjalne;

2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;

3) stypendium rektora dla najlepszych studentów;

4) zapomogę.

Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej składa wniosek na odpowiednim formularzu , stanowiącym załącznik do Regulaminu nr 1,1A,1B,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów, studenci składają w terminie  do 31 października na rok akademicki  lub semestr zimowy oraz do 28 lutego na semestr letni.

  • Studentowi, który kontynuuje naukę po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego może ubiegać się o stypendium naukowe (stypendium Rektora dla najlepszych studentów).

UWAGA! W przypadku przerwy między studiami pierwszego (licencjackie) a drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) student nie może ubiegać się o stypendium naukowe na rok akademicki w którym podejmuje studia.Regulamin stypendialny w roku akademickim 2012/2013 zmieniony Rozporządzeniem Rektora z dn. 14.01.2014 r.

 


Załączniki:


galeria_link

Naszą witrynę przegląda teraz 69 gości 

Najczęściej czytane

Plany zajęć

Harmonogramy zajęć na kierunku Politologia Terminy zjazdów Terminy zjazdów dla studentów studiów...

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Informujemy o możliwości dofinansowania studiów podyplomowych do 80% kosztów studiów dla osób, które...
Odsłon : 1928213
#