Wrzesień 2018

13 września 2018

Termin składania wniosków stypendialnych

Studencie! Informujemy, iż termin składania wniosków stypendialnych upływa z dn. 31 października br. W ramach środków funduszu pomocy materialnej Uczelni student  Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych  i […]
5 września 2018

Nauczanie historii

CEL Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne,  metodyczne i praktyczne niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie historii. UCZESTNICY/ADRESACI Studia adresowane […]
Skip to content