wrzesień 2018

13 września 2018

Termin składania wniosków stypendialnych

Studencie! Informujemy, iż  wnioski stypendialne można składać w terminach: na semestr zimowy danego roku akademickiego od 1 października do 31 października br. na semestr letni danego […]
5 września 2018

Nauczanie historii

CEL Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne,  metodyczne i praktyczne niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie historii. UCZESTNICY/ADRESACI Studia adresowane […]
Skip to content