kwiecień 2020

25 kwietnia 2020

Drugi termin zimowej sesji egzaminacyjnej i egzaminy poprawkowe

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się drugim terminem zaliczenia i poprawek w zimowej sesji egzaminacyjnej 2019/2020 (w nawiązaniu do pisma Rektora z dn. 30 marca […]
Skip to content