Umowa z Gminą Dubienka

Umowa z Gminą Dubienka

W dniu 14 lipca 2021 roku Uczelnia podpisała umowę o współpracy z Gminą Dubienka.

Umowa dotyczy wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych oraz możliwości przygotowywania prac publicystycznych i naukowych, w tym licencjackich i magisterskich, także o charakterze wdrożeniowym, poświęconych Gminie.

Skip to content