„Aktywny Samorząd” dla osób niepełnosprawnych

„Aktywny Samorząd” dla osób niepełnosprawnych

Istnieje możliwość otrzymania pomocy ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dla osób niepełnosprawnych

w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej.


szczegółowych informacji udziela
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie

Plac Niepodległości 1, pokój 317 (III piętro) tel. 82 562 76 54

Skip to content