Obraz Ładujący

Biblioteka WSSMiKS w Chełmie funkcjonuje od 2004 roku i pełni rolę ważnego centrum informacji.

Zbiory biblioteki to przede wszystkim księgozbiór główny, który liczy obecnie 5700 woluminów. Są to głównie pozycje naukowe z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, historii, zarządzania i organizacji, polityki Unii Europejskiej,  ekonomii, gospodarki. W bibliotece znajdują się również pozycje z zakresu filozofii, psychologii  i socjologii. Znaczną cześć księgozbioru stanowią prace na temat bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Uzupełnieniem księgozbioru są czasopisma specjalistyczne (112 tytułów) oraz dokumenty audiowizualne.

W bibliotece znajduje się również dobrze wyposażony księgozbiór podręczny, zawierający między innymi encyklopedie, słowniki, leksykony, poradniki, przewodniki, atlasy oraz albumy.

Warsztat informacyjny biblioteki stanowią: tablica UKD, katalog alfabetyczny i rzeczowy, prowadzony zarówno metodą kartkową jak i komputerową oraz katalog artykułów z prasy specjalistycznej.

W czytelni znajdują się komputery z dostępem do Internetu (istnieje  możliwość korzystania z Internetu bezprzewodowego), w którym studenci mogą przeglądać katalogi zarówno naszej biblioteki, jak i innych bibliotek w Chełmie. Czytelnia uczelni jest równocześnie prężnie działającym Multimedialnym Centrum Informacji, które służy studentom uczącym się zarówno na kierunkach dziennych, jak i zaocznych.

Dostęp do Internetu, zróżnicowane zbiory zarówno w wersji tradycyjnej i elektronicznej, nowoczesny sprzęt techniczny umożliwiają szybkie skorzystanie z informacji zapisanej na różnego typu nośnikach.

Zbiory biblioteki są systematycznie uzupełniane o nowe pozycje książkowe, zgodnie z zapotrzebowaniem i zainteresowaniem studentów oraz pracowników uczelni.

Biblioteka czynna jest od wtorku do soboty w dogodnych godzinach, tak, aby wszyscy mogli z niej korzystać. Jest wyjątkowo przyjazna dla studentów oraz pracowników uczelni.

 

Zapraszamy do korzystania z nowej wyszukiwarki pozycji z zasobów Biblioteki Uczelni, pod adresem https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/astart/1198