Drugi termin zimowej sesji egzaminacyjnej i egzaminy poprawkowe

Drugi termin zimowej sesji egzaminacyjnej i egzaminy poprawkowe

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się drugim terminem zaliczenia i poprawek w zimowej sesji egzaminacyjnej 2019/2020 (w nawiązaniu do pisma Rektora z dn. 30 marca br. pkt. 6 – https://wssm.pl/wazne-informacje-i-zmiany-dla-studentow/) informuję, że studenci, którzy jeszcze nie zaliczyli któregoś z przedmiotów mają obowiązek zgłosić się do prowadzącego zajęcia Wykładowcy w celu umówienia się na zaliczenie lub poprawkę we wskazanym w piśmie terminie (25-30 kwietnia).

Zwracam uwagę, że ww. terminie odbędą się egzaminy a nie jest to termin na zgłaszanie potrzeby przeegzaminowania. W związku z powyższym wszystkie zainteresowane osoby, które jeszcze nie kontaktowały się z Wykładowcami ws. egzaminów proszę o natychmiastową reakcję.

Jeśli nie posiadacie Państwo kontaktu do Wykładowcy proszę skontaktować się z dziekanatem (tel.: 501 868 592 lub dziekanat@wssmiks.pl), który przekaże Państwu adres mailowy do prowadzącego zajęcia.

Egzaminy odbędą się w programie Microsoft Teams w formie ustalonej z Wykładowcą.

Skrócona instrukcja przystąpienia do egzaminu:

Aby wziąć udział w egzaminie należy użyć aplikacji Microsoft Teams (nie logować się przez przeglądarkę stron internetowych) wcześniej pobranej (https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app) i zainstalowanej na komputerze lub w telefonie/tablecie.

Po instalacji i uruchomieniu programu Teams należy zalogować się przy użyciu przesłanego loginu i hasła. Nic więcej proszę nie klikać po zalogowaniu się i oczekiwać na połączenie.

W przypadku egzaminu ustnego:

Wykładowca o umówionej godzinie nawiąże połączenie bezpośrednie. W tym celu proszę odebrać (zaakceptować) połączenie przychodzące od prowadzącego zajęcia (fioletowa ikonka kamerki, która pokaże się podczas połączenia przychodzącego – jak w telefonie).

Podczas egzaminu obowiązkowe jest połączenie audio i wideo po stronie Studenta.

Zastrzegamy, że do poprawki będzie należało mieć włączony mikrofon i kamerkę (z widokiem od pasa w górę w dobrze oświetlonym pomieszczeniu aby egzaminator nie miał wątpliwości czy egzaminowany nie korzysta z notatek lub innych pomocy; jeśli egzaminator będzie miał wątpliwości co do przebiegu egzaminu może poprosić o inne ustawienie kamery lub w skrajnych przypadkach odmówić przeprowadzenia egzaminu ze względu na brak możliwości obiektywnej oceny wiedzy studenta – powyższe dotyczy również jakości połączenia – to musi umożliwiać sprawne przeprowadzenie egzaminu).

W sprawie pytań natury technicznej proszę tylko i wyłącznie o kontakt telefoniczny: 535 77 77 33

Do zobaczenia na Microsoft Teams.

Skip to content