Obraz Ładujący

Dyżur JM Rektor WSSMiKS dr Elżbiety Sawy - Czajki: każdy czwartek w godzinach 12:00 - 14:00 - po uprzednim umówieniu spotkania w Dziekanacie.

Dyżur dziekański dr. Jana Bromskiego: każdy piątek w godzinach 12:00 - 14:00 - po uprzednim umówieniu spotkania w Dziekanacie.

Inne terminy możliwe po umówieniu spotkania przez Dziekanat lub pod adresem poczty elektronicznej dziekan@wssm.pl