Egzamin

Przed egzaminem

Egzaminator dopuszcza Kandydata do egzaminu teoretycznego tylko po okazaniu kompletnej dokumentacji


Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji UAVO – dokument możesz pobrać tutaj
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego
 • Zaświadczenie o odbyciu badań lotniczo – lekarskich – wykaz lekarzy-orzeczników, u których możesz odbyć badanie znajdziesz tutaj
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.


Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny


VLOS

BVLOS
Egzamin jest w formie testu wyboru.

Składa się z 5 modułów, z czego pierwsze cztery dotyczą wiedzy z zakresu:

 • Człowiek jako operator UAV
 • Zasady wykonywania lotów VLOS
 • Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne

Ostatni moduł dotyczy zakresu budowy, obsługi i działania bezzałogowego statku powietrznego

Egzamin w formie testu wyboru.

Sskłada się z 9 modułów:

 • Podstawy prawa lotniczego
 • Meteorologia
 • Człowiek jako pilot i operator UAV
 • Nawigacja w lotach bezzałogowych
 • Procedury operacyjne
 • Osiągi i planowanie lotu
 • Wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym
 • Zasady wykonywania lotów
 • Bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne

Do zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie minimum 75% poprawnych odpowiedzi z każdego modułu- zaliczenie części teoretycznej pozwala przystąpić do części praktycznej 

Egzamin praktyczny

Do egzaminu praktyczne mogą podejść osoby, które zdały część teoretyczną


Do egzaminu praktycznego podchodzimy z własnym sprzętem

Należy do egzaminu przygotować swój sprzęt, na którym będziemy zdawać. Należy zwrócić uwagę na stan techniczny naszego UAV. Egzaminator może przerwać egzamin przed lub w trakcie jeżeli stwierdzi, że sprzęt jest niesprawny bądź stanowi on zagrożenie.

 

Podczas egzaminu sprawdzane są umiejętności:

 • Przygotowania do lotu
 • Obsługi naziemnej i oceny zdatności do lotu
 • Bezpieczeństwa wykonywania czynności lotniczych
 • Wykonywanie procedur pilotażowych w sytuacjach normalnych oraz niebezpiecznych i awaryjnych


Po egzaminie

Po zdaniu części teoretycznej jak i praktycznej egzaminator przekazuje wymagane dokumenty do ULC.

Świadectwo kwalifikacji zostanie przesłane na adres wskazany we wniosku

Skip to content