Erasmus+ to program umożliwiający uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, finansowanych przez Unię Europejską. Jest to program skierowany zarówno do studentów, jak i kadry naukowo-dydaktycznej uczelni oraz kadry administracyjnej uczelni. Wszelkie realizowane w Programie mobilności nadzorowane są przez Narodową Agencję programu Erasmus+, którą w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej została przyznana "Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020” (Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 – ECHE) o numerze: 272659-EPP-1-2019-1-PL-EPPKA1-ECHE. Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego  w roku 2021 została przedłużona dla WSSMiKS na lata 2021-2027.

Karta ECHE uprawnia do dofinansowania wszystkich działań w ramach programu Erasmus+. Jest ona jednocześnie zobowiązaniem WSSMiKS do przestrzegania zasad w niej zawartych, a także do realizacji postanowień „Deklaracji Polityki Erasmusa 2021-2027”.

Karta ECHE uprawnia do dofinansowania wszystkich działań w ramach programu Erasmus+. Jest ona jednocześnie zobowiązaniem WSSMiKS do przestrzegania zasad w niej zawartych, a także do realizacji postanowień „Deklaracji Polityki Erasmusa 2014-2020”.

Więcej informacji na temat programu Erasmus+ można znaleźć na stronie: http://erasmusplus.org.pl

Skip to content