Inauguracja 2019/20

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej

w Chełmie

 

W dniu 6 października 2019 roku po raz 16  w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej  w  Chełmie zabrzmiał Gaudeamus igitur  dla młodych studentów, którzy wybrali naszą uczelnie jako swoją Alma Mater. Będą  w niej zdobywać akademickie szlify na studiach licencjackich i magisterskich.

Rektor dr  Michał Gołoś gorące słowa powitania skierował do przybyłych gości wśród których byli przedstawiciele służb konsularnych i mundurowych, duchowieństwa,  dyrektorzy chełmskich placówek oświatowych, burmistrz Włodawy, przedstawiciele biznesu i wielu innych szacownych gości. Niestety, pomimo zaproszenia, zabrakło włodarzy miasta Chełm.

W swoim wystąpieniu rektor podsumował rok ubiegły skupiając uwagę między innymi na wielowymiarowej  aktywności uczelni w kraju i po za jej granicami. W ocenie rektora, uczestnictwo naszej uczelni w programach Erasmus, Jeana Monneta oraz  w konferencjach krajowych i zagranicznych to jeden z ważniejszych celów w nowym roku akademickim stawianym przed kadrą naukową. Wyznaczony został nowy kierunek działań władz uczelni, który  zmierza jeszcze bardzie w stronę praktycznego wymiaru studiów, służących zdobywania praktycznej wiedzy przez studentów dla lepszej ich pozycji na trudnym rynku pracy.

Realizację tych zadań   powierzono nowemu Dziekanowi Wydziału Nauk Społecznych Grzegorzowi Niziołowi. Pani dr Izabeli Rycerskiej pełniącej funkcje   dziekana przez dwie poprzednie kadencje, rektor Michał Gołoś  serdecznie podziękował za dotychczasową wspaniałą współpracę, wysoko ocenianą w Polskim i międzynarodowym  akademickim środowisku.

W czasie uroczystej inauguracji, nowi studenci i zaproszeni goście wysłuchali wykładu inauguracyjnego Profesora Mirosława Piotrowskiego, wieloletniego posła do Parlamentu Europejskiego, znakomitego znawcę problematyki europejskiej.  Idąc z duchem czasu wykład  zatytułowany Quo vadis Europo?, wyjaśniał zawiłe meandry polityki europejskiej prowadzonej w Brukseli Po burzliwych oklaskach  i końcowej mowie rektora zgromadzeni stali się świadkami początku  nowego roku akademickiego 2019/2020 .

 

 

Skip to content