Inauguracja roku akademickiego 2018/19

Inauguracja roku akademickiego 2018/19

6 października 2018 r. o godz. 13:00 odbyła się inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie. W ten sposób uczelnia zainicjowała swój 15 rok funkcjonowania.
Uroczystość rozpoczął swoim przemówieniem J.M. Rektor dr Michał Gołoś. Po wysłuchaniu hymnu państwowego Rektor powitał przybyłych gości oraz skierował kilka słów do zebranych.

Abiit non Obiit – odszedł, ale pamięć nie zaginie

Bardzo ważnym punktem było uroczyste nadanie Auli imieniem śp. prof. dr. hab. Edwarda Olszewskiego. Niezwykły człowiek, zawsze uczył nigdy nie pouczał. Wieloletni pracownik naukowy naszej uczelni.

Non progredi – kto nie idzie naprzód ten się cofa! Kierując się tą myślą, z wielkim wysiłkiem organizacyjnym i za zgodą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiliśmy od tego roku akademickiego studia licencjackie na kierunku Administracja.

Podziękowanie złożył Rektor dr Michał Gołoś Janinie Janiszewskiej księgowej od prawie samego początku istnienia uczelni, za wieloletnią działalność w życie uczelni.

Uroczystość Inauguracji uświetnili swą obecnością znakomici goście, między innymi przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych Lubelszczyzny oraz pracownicy służb mundurowych i lokalni przedsiębiorcy a także kadra naukowa, studenci i rodzice. Nie wszyscy zaproszeni goście mogli przybyć, część z nich przesłała na ręce Rektora okolicznościowe listy gratulacyjne.
Po przemówieniach nastąpił uroczysty akt immatrykulacji studentów I roku studiów. Studenci złożyli ślubowanie oraz odebrali z rąk Rektora i Dziekana Wydziału Nauk Społecznych dr Izabeli Rycerskiej indeksy.

Wykład inauguracyjny nt. Teoria strategii. Czy jesteśmy świadkami ukształtowania się nowej dyscypliny nauki? – wygłosi dr Władysław Sokołowski doświadczony dyplomata wieloletni ambasador Rzeczypospolitej.

Następnie odsłuchano Gaudeamus Igitur. Po czym Jego Magnificencja Rektor uznał rok akademicki 2018/2019 za otwarty.

Życzymy wszystkim studentom samych najlepszych dni spędzonych w murach naszej uczelni a zdobyta wiedza niech będzie smugą światła, która wskaże Wam najlepszą drogę życia.

 

Skip to content