Inauguracja Roku Akademickiego 2020 / 2021

Inauguracja Roku Akademickiego 2020 / 2021

Szanowni studenci, profesorowie, wykładowcy i przyjaciele Uczelni!

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2020 / 2021.

Uroczystość odbędzie się w siedzibie Uczelni, dnia 10 października 2020 roku (sobota)  od godziny 12.00.

Program:

Hymn Państwowy
Wystąpienie JM Rektor dr Elżbiety Sawy – Czajki, prof. WSSMiKS
Immatrykulacja studentów
Gaudeamus Igitur
Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Janusz Wrona
Zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku a kwestia bezpieczeństwa
Gaude Mater Polonia

Wobec ograniczeń związanych z trwającym stanem epidemii uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 8 października 2020 r.  na adres poczty elektronicznej: poczta@wssmiks.pl

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ DO POBRANIA

Skip to content