INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020 / 2021

Szanowni Państwo,

w związku z dynamicznym wzrostem zakażeń Covid19 i wprowadzeniem strefy żółtej na terenie całego kraju, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, zajęcia w sobotę 10 października 2020 i Inauguracja Roku Akademickiego odbędą się on-line. Otrzymali Państwo lub otrzymają w dniu dzisiejszym dane do korzystania z platformy MS Teams, na której będą się odbywać zajęcia w semestrze zimowym, także zajęcia w dniu 10 października 2020 oraz Inauguracja Roku Akademickiego poprzednio planowane w siedzibie Uczelni. Godziny zajęć i Inauguracji nie ulegają zmianom. Zgodnie z planem online odbędą się również zajęcia w dniu 11 października 2020.

Elżbieta Sawa-Czajka

Rektor WSSMiKS w Chełmie

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystej Inauguracji roku akademickiego 2020 / 2021.

Uroczystość odbędzie się w siedzibie Uczelni, dnia 10 października 2020 roku (sobota)  od godziny 12.00.

Program:

Hymn Państwowy
Wystąpienie JM Rektor dr Elżbiety Sawy – Czajki, prof. WSSMiKS
Immatrykulacja studentów
Gaudeamus Igitur
Wykład inauguracyjny – prof. dr hab. Janusz Wrona
Zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku a kwestia bezpieczeństwa
Gaude Mater Polonia

Wobec ograniczeń związanych z trwającym stanem epidemii uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 8 października 2020 r.  na adres poczty elektronicznej: poczta@wssmiks.pl

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ DO POBRANIA

Studentów, wykładowców i przyjaciół, którzy nie mogą spotkać się z nami osobiście na Uroczystości, zapraszamy do uczestnictwa w formie wideokonferencji – przez aplikację Microsoft Teams.

Skip to content