Jednolite studia z Pedagogiki

Jednolite studia z Pedagogiki

Jednolite studia magisterskie z PEDAGOGIKI

wczesnoszkolnej i przedszkolnej


W związku z wprowadzaniem Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku Dz.U. z 2018 r. poz. 1861., w roku akademickim 2019/2020 Uczelnie, spełniające wymogi w Ustawie 2.0, mogą prowadzić studia jednolite na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Nasza Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć na w.w. kierunku studiów.
Studia jednolite magisterskie trwają 5 lat/ 10 semestrów
Dla absolwentów specjalności Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studiów I-go stopnia (lic.) rozpoczętych przed Rokiem Akademickim 2018/2019, będzie możliwość kontynuacji kształcenia na kierunku Pedagogika studia II-go stopnia (mgr).


 

Informację na temat studiów znajdziesz TUTAJ

 

Skip to content