Kadra naukowo-dydaktyczna

Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie zapewnia staranny dobór kadry akademickiej oraz utrzymywanie europejskich standardów nauczania. Nasza kadra związana jest z uczelnią od lat, dzięki czemu nieustannie czuwa nad ciągłością i logicznym rozwojem procesu kształcenia. Jako nasz student masz pewność, że zajęcia są prowadzone rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem wykładowców.

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Nasz zespół

dr Elżbieta Sawa – Czajka

politolog, autorka ponad 200 publikacji naukowych publikowanych w Polsce, USA, Federacji Rosyjskiej, Ukrainie, Słowacji


Dr Andrzej Rybak

dr nauk humanistycznych z zakresu historii, Prezes Stowarzyszenia Rocznik Chełmski, Członek Zarządu Chełmskiego Towarzystwa Naukowego


mgr Dariusz Łaska


dr inż. Wojciech Staniuk


dr Adam Olechowski


dr Jerzy Kiełbowicz

doktor nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego


prof. dr hab. Michał Kirsenko

historyk i politolog


prof. dr hab. Janusz Wrona


mgr Marek Naumiuk


mgr Michał Moryl


dr Rafał Kręgulec


mgr Beata Jakubiec

Podinspektor Policji z ponad 20-letnim stażem służby, ekspert Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, magister ekonomii.


mgr Andrzej Dyczewski


dr Andrzej Przemyski


dr Dariusz Bachorz


dr Marek Misiara

ekonomista, niezależny konsultant w zakresie polityki lekowej i rejestracji leków


dr Sergiusz Matjunin

geograf, anglista, politolog


dr Tomasz Kulesza


dr Thomas Gdesz


Ks. prof. dr hab. Mirosław Michalski


gen. dr Włodzimierz Zieliński

absolwent WSOW Zmech, generał brygady WP w stanie spoczynku, inżynier dowódca, doktor nauk wojskowych w specjalności ekonomika bezpieczeństwa


gen. dr Jacek Pomiankiewicz

Historyk, były dyrektor generalny Służby Więziennej, gen. SW w st. sp., redaktor naczelny kwartalnika naukowego "The Prison Systems Review"


gen. Andrzej Kapkowski

pracowcnik w służbie kontrwywiadu i Urzędzie Ochrony Państwa, doradca w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i Premiera Leszka Millera


dr hab. Mirosław Murat


dr Marek Betiuk

doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce


dr Justyna Zdanowska


dr Małgorzata Szymańska

Doktor nauk prawnych


dr Grzegorz Kuprianowicz

historyk, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego.


Prof. dr hab. Andrzej Lipczyński

Specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej terapii uzależnień. Wieloletnie doświadczenie w ochronie zdrowia psychicznego.


Skip to content