Kadra naukowo-dydaktyczna

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie zapewnia staranny dobór kadry akademickiej oraz utrzymywanie europejskich standardów nauczania. Nasza kadra związana jest z uczelnią od lat, dzięki czemu nieustannie czuwa nad ciągłością i logicznym rozwojem procesu kształcenia. Jako nasz student masz pewność, że zajęcia są prowadzone rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem wykładowców.

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Nasz zespół

Dr Andrzej Rybak

dr nauk humanistycznych z zakresu historii, Prezes Stowarzyszenia Rocznik Chełmski, Członek Zarządu Chełmskiego Towarzystwa Naukowego


mgr Dariusz Łaska


prof. dr hab Barbara Wejnert


dr inż. Wojciech Staniuk


prof. dr hab. Hanna Davydenko


dr Jerzy Kiełbowicz

doktor nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego


prof. dr hab. Michał Kirsenko

historyk i politolog


prof. dr hab. Janusz Wrona


mgr Marek Naumiuk


mgr Michał Moryl


dr Rafał Kręgulec


mgr Beata Jakubiec

Podinspektor Policji z ponad 20-letnim stażem służby, ekspert Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, magister ekonomii.


mgr Andrzej Dyczewski


dr Andrzej Przemyski


dr Adam Olechowski


dr Marek Misiara

ekonomista, niezależny konsultant w zakresie polityki lekowej i rejestracji leków


dr Sergiusz Matjunin

geograf, anglista, politolog


dr Tomasz Kulesza


dr Thomas Gdesz


dr Dariusz Bachorz


gen. dr Włodzimierz Zieliński

absolwent WSOW Zmech, generał brygady WP w stanie spoczynku, inżynier dowódca, doktor nauk wojskowych w specjalności ekonomika bezpieczeństwa


gen. dr Jacek Pomiankiewicz

Historyk, były dyrektor generalny Służby Więziennej, gen. SW w st. sp., redaktor naczelny kwartalnika naukowego "The Prison Systems Review"


gen. Andrzej Kapkowski

pracowcnik w służbie kontrwywiadu i Urzędzie Ochrony Państwa, doradca w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i Premiera Leszka Millera


dr hab. Mirosław Murat


Ks. prof. dr hab. Mirosław Michalski


dr Marek Betiuk

doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce


dr Justyna Zdanowska


dr Monika Popielewicz-Durakiewicz

Wykładowca akademicki przedmiotów z zakresu przedsiębiorczości, funduszy europejskich, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii społecznej, prawa pracy, administracji. Ekspert polityki personalnej przedsiębiorstw.


dr Małgorzata Szymańska

Doktor nauk prawnych


dr Grzegorz Kuprianowicz

historyk, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego.


Cezary Wójcik

Sędzia w stanie spoczynku


Prof. dr hab. Andrzej Lipczyński

Specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej terapii uzależnień. Wieloletnie doświadczenie w ochronie zdrowia psychicznego.


Skip to content