Kalendarz roku akademickiego 2021/2022

Kalendarz roku akademickiego 2021/2022

Kalendarz roku akademickiego 2021/2022

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 – online – 23 października 2021 roku

Rok akademicki trwa od 1 października 2021 do 30 września 2022 roku i dzieli się na dwa semestry:

– zimowy – od 1 października 2021 do  25 marca 2022 roku,

– letni od 26 marca do 30 września 2022 roku

Cykl kształcenia dla poszczególnych semestrów:

– semestr zimowy – od 23 października 2021 do 25 marca 2022 roku

– semestr letni – od 26 marca do 18 czerwca 2021 roku

Terminy sesji egzaminacyjnych

Zimowa sesja egzaminacyjna 26-27 lutego 2022 i 28 lutego-6 marca 2022

Letnia sesja egzaminacyjna 25-26 czerwca 2022 i 27.06 -3.07 2022.

Terminy sesji poprawkowych

Zimowa sesja poprawkowa 14-25.03.2022

Letnia sesja poprawkowa 12.09.- 25.09. 2022

Dni wolne od zajęć w roku akademickim 2021/2022

Przerwa świąteczno-noworoczna – 20 grudnia 2021 roku – 7 stycznia 2022 roku

Przerwa międzysemestralna 7 – 13.03.2022 roku

Przerwa wielkanocna 14–19 kwietnia 2022 roku

Skip to content