Obraz Ładujący

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki - oferta na rok akademicki 2019/2020

NOWOŚĆ!!

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie proponuje atrakcyjne kierunki studiów podyplomowych z zakresu PEDAGOGIKI.

Przygotowanie do pracy w szkolnictwie wymaga  przygotowania pedagogicznego, dlatego dla osób nieposiadających przygotowania pedagogicznego a zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych program studiów przewiduje taką możliwość (stworzony zostanie odrębny, dodatkowy moduł z przygotowania pedagogicznego). Absolwent studiów podyplomowych otrzyma świadectwo, na którym będą umieszczone informacje o kwalifikacjach.

"Studia podyplomowe nie nadają kwalifikacji pedagogicznych, z wyjątkiem Przygotowania pedagogicznego. Dla osób zainteresowanych nabyciem tych kwalifikacji Uczelnia zorganizuje, w ramach studiowanej specjalności, moduł z przygotowania pedagogicznego". Ponadto warto nadmienić, że   "nabywane  kwalifikacje do pracy w szkołach i placówkach oświatowych są zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1575 z późn. zm.)".


 


Uwaga! Istnieje możliwość kształcenia na studiach podyplomowych na wniosek partnerów- uczelnia podejmuje się kształcenia w zależności od potrzeb społecznych.


Odpłatność:

- Cena za semestr: 1 100 zł.

- Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych osobom pracującym  ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegółowe informacje w powiatowych urzędach pracy.

- Opłaty za studia można uiszczać w ratach.

Rekrutacja:    TRWA

Termin realizacji:

- nabór zimowy: październik 2019 r.

- nabór letni: marzec 2020 r.