Obrony – studia II stopnia

 

Informacja dla studentów II roku studiów II stopnia ANS w Chełmie przystępujących do obrony pracy dyplomowej

Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy magisterskiej jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczeń z przedmiotów i praktyk studenckich objętych planem studiów i programem nauczania.

Przed przystąpieniem do obrony pracy magisterskiej student winien spełnić następujące warunki:

1. Złożyć w Dziekanacie co najmniej na 2 tygodnie przed obroną pracę magisterską, nie później niż do 30 września
  • jeden egz. archiwalny w oprawie twardej wydrukowany dwustronnie (druk dwustronny począwszy od wstępu), z załączoną wersją elektroniczną na płycie CD
Pracę należy zapisać jako jeden plik w formacie doc lub pdf opisany: imię i nazwisko oraz tytuł pracy dyplomowej
Do prac należy dołączyć oświadczenie do pracy dyplomowej opiekuna naukowego (w załącznikach) i zamieścić za stroną tytułową pracy.

2. Złożyć w Dziekanacie:

  • kartę okresowych osiągnięć studenta z ostatniego  semestru z kompletem wpisów
  • oświadczenie o zgodności treści pracy dyplomowej na płycie CD z wersją papierową
  • kartę obiegową

Osoby, które chciałyby otrzymać odpis dyplomu w języku obcym muszą złożyć stosowne podanie w dniu złożenia egzaminu dyplomowego.

Dziekan może – na wniosek studenta – przedłużyć termin złożenia pracy magisterskiej, nie dłużej niż o trzy miesiące. Wniosek należy złożyć do 30 września br. W przypadku przedłużenia terminu złożenia pracy magisterskiej naliczana jest opłata zgodnie z umową o kształcenie.

 

Pliki do pobrania:

Skip to content