Otwarte Seminaria

II OTWARTE SEMINARIUM SŁUŻB MUNDUROWYCH (BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI)

Szanowni Państwo,

dziękujemy za udział w kolejnym cyklu internetowych Seminariów Służb Mundurowych w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie.

Poniżej znajdziecie Państwo nagrania z poszczególnych wykładów.

 

Dr inż. Wojciech Staniuk – wykładowca akademicki przedmiotów z obszaru
inżynierii bezpieczeństwa, zwalczania terroryzmu oraz działań służb specjalnych,
były oficer Wojskowych Jednostek Operacji Specjalnych, dyplomata oraz
członek Zespołu doradców MNiSW.

Mgr Henryk Gołębiowski – ekonomista, działacz samorządowy pełniący liczne
funkcje m.in. Sekretarza Powiatu w Starostwie Powiatowym w Chełmie,
Dyrektora Wydziału Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Chełm,
Radnego Powiatu Chełmskiego, absolwent studiów podyplomowych Legislacja
samorządowa. Obecnie Wójt dynamicznie rozwijającej się Gminy Wojsławice:
https://wojslawice.com

Mgr Beata Jakubiec – podinspektor Policji z ponad 20-letnim stażem służby, ekspert Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, magister ekonomii.

Gen. dr Jacek Pomiankiewicz – historyk, Były Dyrektor Generalny Służby Więziennej, GEN. SW w st. sp., Redaktor Naczelny Kwartalnika Naukowego „THE PRISON SYSTEMS REVIEW”.

Gen. Andrzej Kapkowski – psycholog, pracownik w służbie kontrwywiadu i Urzędzie Ochrony Państwa, doradca w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i Premiera Leszka Millera.

Dr Adam Paweł Olechowski, politolog, specjalista w zakresie procesów komunikacji
i polityki państw azjatyckich, wykładowca Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych
i Komunikacji Społecznej w Chełmie, autor wielu publikacji naukowych.

Wcześniejsze wydarzenia

11 czerwca 2021 roku, godz. 17:00 – Senator Marek Plura – Niepełnosprawność: zagrożenia i nadzieje

SENATOR MAREK PLURA od urodzenia choruje na postępujący zanik mięśni i porusza się wyłącznie na wózku elektrycznym. W wieku 21 lat wybrał życie w Domu Pomocy Społecznej Caritas “Miłosierdzie Boże” w Mikołowie. Dziś jest szczęśliwym mężem Ewy oraz tatą Marysi i Beniamina, mieszka w Katowicach. Ukończył studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, a także studia podyplomowe z zakresu psychoterapii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Z zamiłowania jest grafikiem i poetą. Marek Plura jest laureatem wielu nagród i konkursów, m.in.: Człowiek Bez Barier 2004, Lodołamacz Specjalny i innych. Najbardziej jednak ceni sobie Order Uśmiechu, który na wniosek dzieci został mu nadany w roku 2012. DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA I SPOŁECZNA Sam siebie nazywa pracownikiem socjalnym, gdyż z pracą w tym zawodzie łączył profesjonalne zaangażowanie do czasu wyboru na posła w roku 2007. Swoją działalność społeczną kieruje głównie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Był założycielem Stowarzyszenia “Dobry Dom” i prezesem Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych “Akcent”, a także przewodniczącym Rady Programowej Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego Biblioteki Śląskiej. Na arenie międzynarodowej pełnił funkcję wiceskarbnika Międzynarodowego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych i wicedyrektora Very Special Arts Poland. POSEŁ NA SEJM RP W roku 2006 Marek Plura został radnym Rady Miasta Katowice, był przewodniczącym Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych, zaś w roku 2007 i 2011 wybrano go na posła na Sejm RP. W czasie obu kadencji był członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Przewodniczącym Podkomisji Stałej ds. Osób Niepełnosprawnych. Prowadził Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarną Grupę ds. Autyzmu. Był sprawozdawcą licznych ustaw i uchwał min. o języku migowym, o równouprawnieniu osób niepełnosprawnych i wsparciu ich życiowej aktywności, a także o poprawie systemu edukacji i zabezpieczenia społecznego, które łącznie przyczyniły się do ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2014 roku Marek Plura wybrany został posłem do Parlamentu Europejskiego, gdzie aktywnie pełnił funkcje: Wiceprzewodniczącego Intergrupy ds. Niepełnosprawności, Członka Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Członka Komisja Transportu i Turystyki oraz innych intergrup i grup bilateralnych. Na koniec kadencji jego praca parlamentarna została uhonorowana przez ekspertów i dziennikarzy Parlamentu Europejskiego tytułem Najlepszego Europosła w roku 2018 w dziedzinie Polityka Społeczna i Regionalna. SENATOR X KADENCJI Od 2019 r. Marek Plura jest Senatorem i sprawuje swój mandat jako: Wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, członek Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.

28 maja 2021 roku, godz. 17.00 – W cyklu Aspekty bezpieczeństwa – Michał Kamiński

W cyklu Aspekty bezpieczeństwa zapraszamy na wykład Wicemarszałka Senatu RP Pana Michała Kamińskiego, politologa, senatora X kadencji, posła na Sejm III, IV i VIII kadencji, posła do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji, członka Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP – 28 maja 2021 roku, godz. 17.00.

24 maja 2021 godz.  17.00 –  Ambasador Krzysztof Mroziewicz – Indie
w wyścigu z Chinami

Krzysztof Mroziewicz, fizyk i politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz tygodnika „Polityka”, ambasador w Indiach w latach 1996-2002, wykładał m.in. w Oxfordzie, autor książek, m.in. Dziennikarz w globalnej wiosce, Ucieczka do Indii, Indie – sztuka władzy, Moc-niemoc-przemoc, Fidelada,  Delirium władzy, Szyfr jednorożca.

Wykłady dla maturzystów

Szkolenie „Realizacja dźwięku – obraz i zawsze problemy z dźwiękiem”

ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA
Otwarte Seminarium

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie zaprasza do udziału w otwartym seminarium Aspekty Bezpieczeństwa. Seminarium będzie poświęcone różnym aspektom bezpieczeństwa w ujęciu krajowym i międzynarodowym, ale również społecznym, medycznym, politycznym, komunikacyjnym. Własne spojrzenie na problemy bezpieczeństwa zaprezentują naukowcy i praktycy z Polski, USA, Francji, Belgii, Ukrainy, Białorusi, Indii i Federacji Rosyjskiej.

Prof. Barbara Wejnert, socjolożka polityki z University at Buffalo, State University of New York zajmująca się problemami demokracji i przywództwa oraz badaniami feminologicznymi, założycielka World Center of Women’s Studies – World CWS. Autorka licznych publikacji naukowych m.in. pracy Diffusion of Democracy. The Past and Future of Global Democracy wydanej przez Cambridge University Press.

Dariusz Łaska, prawnik, dyplomata, ekspert w dziedzinie prawa i stosunków międzynarodowych, zastępca ambasadora RP w Wielkiej Brytanii (2011-2017), szef Wydziału Politycznego Ambasady RP w Londynie (2003-2009), pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych (1990-2019), przepracował ponad 20 lat na placówkach zagranicznych (RFN, Wielka Brytania).

Dr hab. Mieczysław Dudek, prof. PWSTE (Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej  w Jarosławiu) pedagog specjalizujący się w pedagogice specjalnej i pedagogice rodziny. Autor licznych publikacji naukowych w Polsce, Słowacji, Ukrainie, USA, Rosji, wykładowca uniwersytecki, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Prof. dr hab. Hanna Davidenko – pedagog, prorektor do spraw naukowych Uniwersytetu Otwartego „Ukraina”, deputowana do Rady Miejskiej Winnicy, zajmuje się problematyką wykluczeń społecznych, niepełnosprawnością  i badaniami feminologicznymi.

Olga Morańska – tłumacz  języka rosyjskiego i ukraińskiego, uczestniczyła  w wielu konferencjach i kongresach  międzynarodowych. Na język polski  tłumaczyła m.in. prace Borysa Akunina, Michaiła Gorbaczowa i wielu innych autorów, współautorka pierwszych wydanych w Polsce Rozmówek polsko-ukraińskich.

Olga Morańska – tłumacz  języka rosyjskiego i ukraińskiego, uczestniczyła  w wielu konferencjach i kongresach  międzynarodowych. Na język polski  tłumaczyła m.in. prace Borysa Akunina, Michaiła Gorbaczowa i wielu innych autorów, współautorka pierwszych wydanych w Polsce Rozmówek polsko-ukraińskich.

Z powodu choroby wykładowcy jesteśmy zmuszeni przełożyć termin wykładu. Nowy termin zostanie wkrótce podany.

dr Józef Ziemczonok – doktor nauk humanistycznych Polskiej Akademii Nauk, b. pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Badacz dziejów szkolnictwa i polsko-litewsko-białoruskiego pogranicza. Dorobek publikacyjny liczy ponad 120 prac naukowych, popularnonaukowych oraz publicystycznych prac w języku polskim, niemieckim, rosyjskim, angielskim, litewskim i białoruskim, w tym 20 książek. Uczestnik ponad 40 międzynarodowych konferencji naukowych. Zainteresowania badawcze: współpraca międzynarodowa, w tym transgraniczna w kontekście Euroregionów, relacji międzyuczelnianych, turystyki edukacyjnej, motywacyjnej oraz studyjnej.

Grzegorz Dziemidowicz – orientalista, dziennikarz i dyplomata. Ambasador RP w Egipcie, Sudanie i Grecji. Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych w latach 1991-1994 oraz 2000- 2001. Dyrektor Akademii Dyplomatycznej przy MSZ, wykładowca wyższych uczelni, m. innymi Collegium Civitas i SWPS. Komentator spraw międzynarodowych / programy telewizyjne i radiowe /.

Prof. dr hab. Michał Kirsenko – historyk, politolog, publicysta – profesor Uniwersytetu Kijowskiego i Akademii Mohylańskiej w Kijowie oraz polskich uczelni w Krakowie, Warszawie, Toruniu i Lublinie. Wykładał również w Wielkiej Brytanii, USA i Indiach. Specjalista w zakresie dziejów Europy Środkowej i Wschodniej, stypendysta Fulbrighta, publicydsta tygodnika „Ukrainskij Tyzdien”.

Szkolenie otwarte
Wstęp do szybkiego czytania i pamięć w kontekście zarządzania czasem nauki
16 stycznia 2021 r. godzina 17:45 – 20:00

Szybkość zdobywania wiedzy jest zależna od indywidualnych predyspozycji i od wyćwiczenia. Prędkość czytania to jeden z czynników, od których zależy nasza skuteczność podczas nauki i studiów. Zależy ona od kilku podstawowych czynników – przede wszystkim od doświadczenia w czytaniu, z którego wynika szybkość rozpoznawania tekstu. Osoby, które w przeszłości czytały wiele książek najczęściej mają szerzy zasób słownictwa i przyzwyczaiły wzrok do różnie sformatowanych książek. Niektóre uczennice w liceach potrafią czytać nawet 400 słów na minutę, w czasie kiedy ich koledzy z klasy czytają około 100 słów na minutę. Co jest źródłem tej rozbieżności i jak wspomagać uczniów w treningu umiejętności poznawczych wyjaśni inż. Rafał Wieszczycki – trener szybkiego czytania i efektywnej nauki z firmy kursszybkiegoczytania.pl.

Szkolenie skierowane do:

 • nauczycieli i pedagogów,
 • sceptyków, którzy chcą sprawdzić szybkie czytanie sami na sobie,
 • studentów, którzy w przyszłości planują pracę z młodzieżą,
 • osób potrzebujących sprawnych narzędzi pozyskiwania wiedzy,
 • każdego, komu w natłoku obowiązków brakuje czasu,
 • nauczycieli i wychowawców, którzy stawiają na innowacje i chcą dawać swoim uczniom narzędzia wykraczające poza standardy.

Plan szkolenia:

 1. Część warsztatowa (koniecznie wykonuj ćwiczenia – przygotuj dowolną książkę i coś do pisania)
 • Wprowadzenie teoretyczne do technik szybkiego czytania,
 • Jak zmierzyć własną prędkość czytania?
 • Jedna z najbardziej efektywnych technik pomagających zwiększyć szybkość czytania,
 • Time management w trakcie uczenia się i powtórek – nie zawsze dłużej znaczy lepiej.
 1. Część teoretyczna – jak przekazać tą wiedzę swoim uczniom
 • Jeśli nie dysleksja to co to jest – jakie specyficzne trudności napotykają uczniowie w trakcie nauki czytania,
 • Trening czyni mistrza – jak pomóc uczniom w treningu czytania,
 • Prędkość czytania i koncentracja VS zrozumienie czytanego tekstu,
 • Zarządzanie czasem w służbie efektywnej nauce.
 1. Panel dyskusyjny – pytania od uczestników.

I OTWARTE SEMINARIUM SŁUŻB MUNDUROWYCH
19 września – 3 października 2020 r.

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej dziękuje Państwu za udział w I Otwartym Seminarium Służb Mundurowych, poświęconym problemom bezpieczeństwa i obronności państwa. Było to pierwsze z cyklu webinariów inaugurujące kolejne spotkania adresowane do poszczególnych służb mundurowych, w szczególności do funkcjonariuszy, żołnierzy, pracowników cywilnych służb, a także do uczniów klas mundurowych, studentów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i obronności oraz osób planujących karierę w służbach.
Niedługo przedstawimy Państwu drugą edycję webinariów – II Otwarte Seminarium Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie.

Poniżej znajdą Państwo archiwum wykładów I Seminarium.

Skip to content