Obraz Ładujący

I OTWARTE SEMINARIUM SŁUŻB MUNDUROWYCH

logo-wssm-glowne-08-2

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej zaprasza do udziału w I Otwartym Seminarium Służb Mundurowych, poświęconym problemom bezpieczeństwa i obronności państwa. Jest to pierwsze z cyklu webinariów inaugurujące kolejne spotkania adresowane do poszczególnych służb mundurowych, w szczególności do funkcjonariuszy, żołnierzy, pracowników cywilnych służb, a także do uczniów klas mundurowych, studentów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i obronności oraz osób planujących karierę w służbach.

Poniżej znajdą Państwo program Seminarium.
Aby zapisać się na wybrane wykłady należy kliknąć na datę, a po rozwinięciu treści wybrać przycisk “Dołącz” i postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami. Na każdy wykład należy osobno się zapisać.

12:00 – 14:00

Inauguracja I Otwartego Seminarium Służb Mundurowych – JM rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej dr Elżbieta Sawa – Czajka

Ogólne problemy bezpieczeństwa i obronności państwa
gen. dr Włodzimierz Zieliński – absolwent WSOW Zmech., generał brygady WP w stanie spoczynku, inżynier dowódca, doktor nauk wojskowych w specjalności ekonomika bezpieczeństwa. Absolwent akademii wojskowej, podyplomowych studiów operacyjno – strategicznych i kierowania obronnością państwa. Przeszedł wszystkie stanowiska służbowe od dowódcy plutonu do dowódcy dywizji. Pracował jako nauczyciel przedmiotów „wojskowych” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Komornicy, a także prowadził pracę dydaktyczną w wyższych uczelniach wojskowych i cywilnych. W dotychczasowym dorobku posiada szereg publikacji w czasopismach krajowych, wewnętrznych AON i innych uczelni cywilnych), oraz kilka publikacji zagranicznych. Współorganizował i uczestniczył w konferencjach naukowych, sympozjach, seminariach, ćwiczeniach zarówno na gruncie wojskowym jak i cywilnym w kraju i za granicą.

14:15 – 15:45

Miejsce służb specjalnych w państwie demokratycznym
gen. Andrzej Kapkowski – absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1968-1997 pracował w służbie kontrwywiadu i Urzędzie Ochrony Państwa na stanowisku Dyrektora Zarządu Kontrwywiadu UOP, a następnie szefa UOP w latach 1996 – 1997, od 1996 roku generał brygady. W następnych 12 latach doradca w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i Premiera Leszka Millera.

10:00 – 11:30

Więziennictwo w systemie bezpieczeństwa państwa
gen. dr Jacek Pomiankiewicz – absolwent UMCS w Lublinie, doktor nauk humanistycznych, funkcjonariusz Służby Więziennej na stanowiskach: wychowawca działu penitencjarnego w zakładzie karnym, zastępca dyrektora ZK (1994-2005), kierownik Zespołu do Spraw Funduszy Europejskich w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej (kierownik projektu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal „Nowa droga dla byłych więźniów”), dyrektor ZK w Chełmie, z-ca dyrektora generalnego SW (2006), dyrektor generalny Służby Więziennej (2006-2009), generał Służby Więziennej od 2007. Ekspert, przewodniczący Komitetu Oceniającego (2013) program “Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych” realizowanego przez SW w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009-2014. Członek Międzynarodowej Fundacji Prawa Karnego i Penitencjarystyki (IPPF) od 2004 r. Członek Rady Polityki Penitencjarnej przy ministrze sprawiedliwości, I (2011-2015) i II kadencja od 2015 r. Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Więziennictwa Polskiego” od 2009-2017, od 2017 członek Komitetu Naukowego i zespołu recenzentów „PWP”, obecnie przewodniczący Kolegium Redakcyjnego „The Prison Systems Review”. Członek Komitetu Redakcyjnego pisma kulturalno-społecznego Ziemi Chełmskiej „Powinność” od 2011, członek Stowarzyszenia Rocznik Chełmski.

11:45 – 13:15

Odpowiedzialność dyscyplinarna w wybranych służbach mundurowych
dr Jerzy Kiełbowicz – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, doktor nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego, ukończone kilkanaście kursów doskonalących w zakresie zarządzania, bezpieczeństwa i in., organizowanych m.in. przez Urząd Służby Cywilnej, Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Akademię Obrony Narodowej, firmy zagraniczne – potwierdzone świadectwami i zaświadczeniami. Do 1988r. adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych UMCS. 1988-1994 funkcjonariusz Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Lublinie oraz w Centralnym Zarządzie Zakładów Karnych odpowiedzialny za współpracę z zagranicą. 1994-2006 w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowiskach od głównego specjalisty do dyrektora departamentu informatyzacji i rejestrów wymiaru sprawiedliwości. Od 2005 praca w uczelniach wyższych na stanowiskach: wykładowcy, adiunkta, docenta, prorektora. W dorobku naukowym artykuły w językach: polskim, angielskim i rosyjskim z zakresu prawa, administracji, bezpieczeństwa oraz funkcjonowania szkolnictwa wyższego, opublikowanych w czasopismach naukowych oraz materiałach pokonferencyjnych w Polsce oraz poza granicami. Doświadczenie praktyczne z zakresu działania służb mundurowych, pracy administracji centralnej, współpracy międzynarodowej m.in. z organami Rady Europy oraz Unii Europejskiej, informatyzacji administracji i wymiaru sprawiedliwości, prawa penitencjarnego, prawa gospodarczego, wyniesione z pracy i służby.

10:00 – 11:30

Psychologia kłamstwa. Wykrywanie kłamstwa przy pomocy oznak behawioralnych
dr Sylwester Orzechowski – absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, psycholog, Specjalizuje się w komunikacji niewerbalnej i psychologii ewolucyjnej. Prowadzi badania dotyczące komunikacji międzyludzkiej w tym wykrywania kłamstw na podstawie oznak behawioralnych. Autor publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

11:45 – 13:15

Skuteczność komunikacji w służbie
ks. dr Paweł Wojtas – penitencjarysta, doktor filozofii, od 1989 roku zaangażowany w duszpasterstwo więzienne. Był pierwszym etatowym kapelanem największej w Polsce jednostki – Aresztu Śledczego na Białołęce w Warszawie. Posługę więzienną pełnił również w Wielkiej Brytanii, zorganizował podstawy, w praktyce nieistniejącego wcześniej, duszpasterstwa więziennego w Polsce, Naczelny kapelan więziennictwa od 2001. W 2011 roku wybrany na Wiceprezydenta Międzynarodowej Komisji Katolickiego Duszpasterstwa Więziennego, odpowiedzialny w Komisji Międzynarodowej za wspieranie duszpasterstwa więziennego w krajach byłego ZSRR i bloku wschodniego, wykładowca akademicki.

Kilka ważnych wskazówek odnośnie obsługi wirtualnej auli wykładowej:

Jeśli nie otrzymałeś wiadomości e-mail od Opiekuna Wykładu z linkiem do wirtualnej auli wykładowej, koniecznie sprawdź folder SPAM / Poczta niechciana.
W razie braku maila od Opiekuna Wykładu, zarejestruj swój udział ponownie tuż przed startem wykładu.

W przypadku problemów technicznych w wirtualnej auli wykładowej (np. zawieszenie obrazu, dźwięku wykładowcy, błędu czatu) w pierwszej kolejności proszę kliknąć przycisk “Połącz ponownie“,
na górze strony. Nie odświeżaj strony!

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety podczas rejestracji na wykłady – dostęp za pomocą przycisku w prawym dolnym rogu strony z potwierdzeniem rejestracji na webinarium.

Osoby zainteresowane otrzymaniem Certyfikatu Uczestnictwa w I Otwartym Seminarium Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej proszone
są o przesłanie wiadomości na adres ossm@wssm.pl, do dnia 10 października 2020 r. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest uczestnictwo w przynajmniej 4 wykładach.