Obraz Ładujący
dr._A_Stachula

dr Aleksandra Stachula

doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Zainteresowania badawcze:

– rasizm, antysemityzm, ksenofobia i inne postawy uderzajace w godność człowieka,

– polityka tożsamości (etniczność i nacjonalizm; multikulturalizm; spójność i wykluczenie społeczne, marginalizacja i stygmatyzacja)

– dzieje judaizmu na ziemiach polskich,

– kultura Żydów polskich.

Przynależność do stowarzyszeń:

– Polskie Towarzystwo Nauk Politologicznych oddział w Chełmie, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,

 

– Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Lublinie.