Obraz Ładujący
dr_D._Jegorow

dr Dorota Jegorow

(dr nauk ekonomicznych – SGH 2005, mgr matematyki – UMCS 2000, studia podyplomowe w zakresie informatyki – UMCS 2008, udia podyplomowe w zakresie informatyki i e-biznesu – Politechnika Warszawska 2008, studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego – WSSMiKS 2014) adiunkt na Katolickim Uniwersytecie Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych, jednocześnie praktyk gospodarczy i społecznik zaangażowany w działalność lokalnych organizacji pozarządowych. Kierownik i wykonawca projektów badawczych z zakresu rynku pracy, kształcenia ustawicznego, przedsiębiorczości, administracji publicznej i polityki spójności. Autorka licznych artykułów naukowych i ekspertyz, w tym ewaluacji m.in. z zakresu polityki spójności, rozwoju regionalnego, innowacji, informatyzacji, przedsiębiorczości i funduszy europejskich. Ekspert i asesor oceny projektów współfinansowanych z funduszy publicznych, w tym europejskich w zakresie efektywności ekonomicznej, przedsiębiorczości, infrastruktury B R, rozwoju gospodarczego, kapitału ludzkiego i informatyki.

Przejdź do paska narzędzi