Obraz Ładujący
kielbowicz

dr Jerzy Kiełbowicz

Dr Jerzy Dariusz Kiełbowicz – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, doktor nauk prawnych w zakresie prawa międzynarodowego, ukończone kilkanaście kursów doskonalących w zakresie zarządzania, bezpieczeństwa i in., organizowanych m.in. przez Urząd Służby Cywilnej, Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Akademię Obrony Narodowej, firmy zagraniczne – potwierdzone świadectwami i zaświadczeniami. Do 1988r. adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych UMCS. 1988-1994 funkcjonariusz Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Lublinie oraz w Centralnym Zarządzie Zakładów Karnych odpowiedzialny za współpracę z zagranicą. 1994-2006 w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowiskach od głównego specjalisty do dyrektora departamentu informatyzacji i rejestrów wymiaru sprawiedliwości. Od 2005 praca w uczelniach wyższych na stanowiskach: wykładowcy, adiunkta, docenta, prorektora.  W dorobku naukowym artykuły w językach: polskim, angielskim i rosyjskim z zakresu prawa, administracji, bezpieczeństwa oraz funkcjonowania szkolnictwa wyższego, opublikowanych w czasopismach naukowych oraz materiałach pokonferencyjnych w Polsce oraz poza granicami. Doświadczenie praktyczne z zakresu działania służb mundurowych, pracy  administracji centralnej, współpracy międzynarodowej m.in. z organami Rady Europy oraz Unii Europejskiej, informatyzacji administracji i wymiaru sprawiedliwości, prawa penitencjarnego, prawa gospodarczego, wyniesione z pracy i służby.