Obraz Ładujący
MSzymańska

dr Małgorzata Szymańska

Doktor nauk prawnych

W 2001 roku ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Sekcja Prawo i Sekcja Prawo Kanoniczne. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2004 roku. Ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne
i doskonalące: Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego, Zamówienia publiczne, Europejski Fundusz Społeczny a edukacja, Legislacja samorządowa.

Pracę dydaktyczną rozpoczęła w 2005 roku, pracując m.in. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, gdzie od października 2018 roku pracuje na stanowisku asystenta.

Działalność dydaktyczna w przeszłości i aktualnie obejmuje prowadzenie dla studentów seminariów, wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń z zakresu m.in. prawa i postępowania administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, udostępniania informacji publicznej, zamówień publicznych, prawa Unii Europejskiej, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Przedmiotem zainteresowania i badań jest prawo obywatela do informacji o działaniach władzy publicznej oraz partycypacja społeczna i ekonomia społeczna.

W wymienionych dziedzinach jest przede wszystkim praktykiem. Doświadczenie z zakresu stosowania prawa zdobyła pracując w organach administracji publicznej i podmiotach ekonomii społecznej.

Prowadzi poradnictwo prawne, szkolenia, kursy oraz zajęcia dla studentów w oparciu o programy nauczania o charakterze praktycznym.

 

Lista publikacji:

  • Szymańska, J. Kołtun, Partnerstwa międzysektorowe a fundusze strukturalne, Chełm 2009
  • Recenzja publikacji, Kształcenie na miarę XXI wieku, red. D. Jegorow, R. Szynaka, Chełm 2007