Obraz Ładujący
dr Marek Betiuk

dr Marek Betiuk

WYKSZTAŁCENIE:

Wyższa Oficerska Szkoła Radiotechniczna

inżynier – dowódca w specjalności wojska radiotechniczne

Studia Magisterskie Politechnika Lubelska

w zakresie zarządzanie i marketing

Studia Podyplomowe UMCS w Lublinie

w zakresie administracji i zarządzania

Studia Doktoranckie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

Proces Transformacji Sił Zbrojnych RP

Rola Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa

 

DOROBEK  NAUKOWY:

OPUBLIKOWANE:

  1. Publikacja w Pomiędzy światem polityki a życiem naukowym Tom pierwszy, UJK w Kielcach 2015 rok , Temat artykułu: „Wymiar narodowy bezpieczeństwa narodowego
  2. Publikacja  w periodyku Studia Humanistyczno-Społeczne Tom 7 z 12 lipca 2013 roku, Temat artykułu: „System obronny III RP wobec współczesnych zagrożeń asymetrycznych
  3. Publikacja w Zeszytach Naukowych AON Nr 1(86) 2012, Temat artykułu: „Zmiany geopolitycznego usytuowania Polski po 1989 roku”.
  4. Publikacja w Zeszytach Naukowych AON Nr 1(82) 2011, Temat artykułu: „Służba przygotowawcza – sposób na NSR”.

KONFERENCJE:

  1. Udział w konferencji XVIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego – Kielce 7.09.2010 rok, Temat referatu: „Geneza i uwarunkowania reformy systemu obronnego III RP wobec współczesnych zagrożeń asymetrycznych”;

 

PRZYGOTOWYWANE DO PUBLIKACJI:

  1. Temat artykułu: „Kształtowanie procesu cywilnego i demokratycznego zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP po 1989 roku”;
  2. Temat artykułu: „Ekspedycja sojusznicza Sił Zbrojnych RP w latach 1989-2012”;
  3. Temat artykułu: „Militarne wyzwania środowiska bezpieczeństwa w dobie globalizacji”.
  4. Książka pt.: Polityka obronna państwa w dobie transformacji Sił Zbrojnych RP (1989-2012)
  5. Temat artykułu: „Unia Europejska – II filar bezpieczeństwa Polski?” – Periodyk Studia Humanistyczno-Społeczne;

 

DYDAKTYKA:

Współczesna technika wojskowa i potencjał militarny RP

Wojska Obrony Terytorialnej i Narodowe Siły Rezerwowe

Międzynarodowe operacje pokojowe o wojskowe misje stabilizacyjne

Legia Akademicka – służba wojskowa studentów

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Członek Towarzystwa Wiedzy Obronnej Oddział Chełm.