Obraz Ładujący
WKF_6790mX

dr Monika Popielewicz-Durakiewicz

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rozprawę doktorską pt: Media Panic according Stanley Cohen obroniła na kierunku Socjologia, Wydziału Nauk Społecznych KUL w 2013 roku.  Wykładowca akademicki przedmiotów z zakresu przedsiębiorczości, funduszy europejskich,  zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii społecznej, prawa pracy, administracji. Ekspert polityki personalnej przedsiębiorstw. Wieloletni pracownik działów personalnych firm korporacyjnych oraz spółek skarbu państwa jako HR Business Partner, HR Manager oraz Dyrektor Pionu HR.  Od 2017 roku Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie. Doktor Monika Popielewicz-Durakiewicz jest również ekspertem ds. pozyskiwania środków Unii Europejskiej w rozwoju przedsiębiorstw, w tym środków z Programu Erasmus+.