Obraz Ładujący
dr_R_Szudejko

dr Romuald Szudejko

Zakład Partii i Systemów Politycznych WSSMiKS

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (1996 – Wydział Politologii UMCS w Lublinie), Studia podyplomowe z zakresu zarządzania (1998 – Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie), Nauczyciel dyplomowany (Karta Nauczyciela).

 

Zainteresowania badawcze i wykaz publikacji naukowych:

regionalizm – historia społeczno-polityczna południowo-wschodniego Podlasia.

Bialskie Podlasie. Studium zróżnicowań społeczno-kulturowych na tle przemian administracyjno-politycznych, Biblioteka Główna UMCS, 1996.

Łomazy – zarys dziejów, WOM Biała Podlaska, 1996.

Monografia gminy Łomazy (ISBN 978 – 83 – 953002 – 0 -2); Część I– Łomazy: historia wsi, miasta i osady gminnej (ISBN – 978 – 83 – 953002 – 1 – 9); Część II – Historia miejscowości gminy Łomazy (ISBN – 978 – 83 – 953002-2 – 6), Łomazy – Biała Podlaska 2019.

O parafii rzymskokatolickiej w Łomazach: inwentarz, czyli opisanie probostwa w 1822 roku, Wiadomości Diecezjalne Siedleckie, nr 7, lipiec 1996.

Społeczność żydowska w Łomazach – przyczynek do dziejów, Biuletyn ŻIH nr 4, 1988.

Szudejko R. Grabowski I. Artystyczna wieś Lubenka nad Grabarką, Podlaski Kwartalnik Kulturalny, 4/2016

Szudejko W. Szudejko R. Podlascy rolnicy w wojnie niemiecko-radzieckiej, Podlaski Kwartalnik Kulturalny, 2/1996.

Politologia – nauka o polityce, państwie i prawie; współczesne systemy polityczne (w tym systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej); system polityczny RP, prawa człowieka i obywatela.

Gołoś M. Szudejko R., – Polacy w UE. Kosmopatriotyzm jako zjawisko współczesności [w:] Polska i Chorwacja a Unia Europejska, red.: I. Rycerska, M. Gołoś, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.

Gołoś M. Szudejko R.; Świadomość polityczna a społeczeństwo obywatelskie Lubelszczyzny w III RP, – [w:] Nowoczesny samorząd społeczeństwa obywatelskiego, red.: I. Rycerska, M. Gołoś,  WSSMiKS  Chełm, 2017.

Szudejko R. Gołoś M., Europa wobec emigrantów: inkluzja, czy problem etniczno-narodowy [w:] Problemy migracyjne współczesnego świata- wyzwania europejskie, red.: I. Rycerska, M. Gołoś,  WSSMiKS  Chełm, 2016.

 

Dotychczas prowadzone przedmioty na Uczelni

Przedmioty realizowane na studiach I stopnia: nauka o polityce, nauka o państwie i prawie, System polityczny RP.

Przedmioty realizowane na studiach II stopnia: Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej.