Obraz Ładujący
dr_R_Szudejko

dr Romuald Szudejko

Doktor nauk humanistycznych

Zakład Partii i Systemów Politycznych WSSMiKS

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (1996 – Wydział Politologii UMCS w Lublinie), Studia podyplomowe z zakresu zarządzania (1998 – Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie), Nauczyciel dyplomowany (Karta Nauczyciela).

Zainteresowania badawcze:

Nauka o państwie i polityce. Współczesne systemy polityczne; system polityczny RP.

Dotychczas prowadzone przedmioty w Uczelni

Przedmioty realizowane na studiach I stopnia: nauka o polityce, nauka o państwie i prawie, System polityczny RP.

Przedmioty realizowane na studiach II stopnia: Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Przejdź do paska narzędzi