Obraz Ładujący
Wladyslaw-Sokolowski

Dr Władysław Sokołowski

Władysław Sokołowski jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii, politologii. Nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej. Dyrektor Instytutu Studiów Azjatyckich. Autor ponad 200 artykułów naukowych i popularnonaukowych dot. Rosji i Azji Centralnej, redaktor i współredaktor wielu  monografii naukowych,  uczestnik licznych  konferencji krajowych i zagranicznych
Pracował w administracji państwowej na szczeblu wojewódzkim i rządowym. W okresie 35 lat pracy zawodowo zajmował się problematyką stosunków międzynarodowych. Był ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Kazachstanie i Kirgistanie (2004-2007).