Obraz Ładujący
kapkowski

gen. Andrzej Kapkowski

Gen. Andrzej Kapkowski – absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1968-1997 praca w służbie kontrwywiadu i Urzędzie Ochrony Państwa na stanowisku Dyrektora Zarządu Kontrwywiadu UOP, a następnie szefa UOP w latach 1996-1997, od 1996 roku generał brygady. W następnych 12 latach doradca w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i Premiera Leszka Millera. Autor publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa narodowego.