Obraz Ładujący
pomiankiewicz

gen. dr Jacek Pomienkiewicz

Gen. dr Jacek Pomiankiewicz – absolwent UMCS w Lublinie, doktor nauk humanistycznych, funkcjonariusz Służby Więziennej na stanowiskach: wychowawca działu penitencjarnego w zakładzie karnym, zastępca dyrektora zk (1994-2005), kierownik Zespołu do Spraw Funduszy Europejskich w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej (kierownik projektu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal „Nowa droga dla byłych więźniów”), dyrektor zk w Chełmie, z-ca dyrektora generalnego SW (2006), dyrektor generalny Służby Więziennej  (2006-2009), generał Służby Więziennej od 2007. Ekspert, przewodniczący Komitetu Oceniającego (2013) program “Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych” realizowanego przez SW w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009-2014. Członek Międzynarodowej Fundacji Prawa Karnego
i Penitencjarystyki (IPPF) od 2004 r. Członek Rady Polityki Penitencjarnej przy ministrze sprawiedliwości, I (2011-2015) i II kadencja od 2015 r. Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Więziennictwa Polskiego” od 2009-2017, od 2017 członek Komitetu Naukowego i zespołu recenzentów „PWP”, obecnie przewodniczący Kolegium Redakcyjnego „The Prison Systems Review”. Członek Komitetu Redakcyjnego pisma kulturalno-społecznego Ziemi Chełmskiej „Powinność” od 2011,   członek Stowarzyszenia Rocznik Chełmski.