Obraz Ładujący
gen Zielinski

gen. dr Włodzimierz Zieliński

Gen. dr Włodzimierz Zieliński, absolwent WSOW Zmech, generał brygady WP w stanie spoczynku, inżynier dowódca, doktor nauk wojskowych w specjalności ekonomika bezpieczeństwa. Absolwent akademii wojskowej, podyplomowych studiów operacyjno – strategicznych i kierowania obronnością państwa. Przeszedł wszystkie stanowiska służbowe od dowódcy plutonu do dowódcy dywizji. Pracował jako nauczyciel przedmiotów „wojskowych” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Komornicy, a także prowadził pracę dydaktyczną w wyższych uczelniach wojskowych i cywilnych. W dotychczasowym dorobku posiada szereg publikacji w czasopismach krajowych, wewnętrznych AON i innych uczelni cywilnych oraz kilka publikacji  zagranicznych. Ponadto współorganizował i uczestniczył w konferencjach naukowych, sympozjach, seminariach, ćwiczeniach zarówno na gruncie wojskowym jak i cywilnym w kraju i za granicą.