Obraz Ładujący
AlicjaWójcickaGrabarz

mgr Alicja Wójcicka-Grabarz

Ukończone studia:

  • Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji,
  • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, „Ochrona informacji niejawnych i administrowanie bezpieczeństwem informacji” – studia podyplomowe.

 

Wykładane przedmioty:

  • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
  • Ochrona danych osobowych,
  • System i organizacja ochrony danych osobowych w Polsce,
  • Status i zadania inspektorów ochrony danych i administratorów danych osobowych.