Obraz Ładujący
mgr_G_Niziol

mgr Grzegorz Nizioł

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Collegium Varsoviense (kierunek politologia) i Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne). Doktorant na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Od października 2014 r. wiceprezes Stowarzyszenia przyjaźni polsko-uzbeckiej „Przyjaźń-Dustlik”.

Zainteresowania badawcze:

 • polityka i życie społeczne państw byłego Związku Radzieckiego;

 • czynniki warunkujące bezpieczeństwo państw Azji Centralnej;

 • tożsamości kulturowe na obszarze Azji Centralnej.

Dydaktyka:

 • Podstawy stosunków międzynarodowych

 • Podstawy polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych

 • Polityka zagraniczna III RP

 • Nowe technologie – dozór elektroniczny w polityce penitencjarnej państwa

Wybrane publikacje:

 • Czynniki naturalne warunkujące bezpieczeństwo Uzbekistanu i Tadżykistanu oraz regionu Azji Centralnej, „Nowa Polityka Wschodnia” 2012, nr 2 (3), Toruń 2012.

 • Powraca Woda do Jeziora Aralskiego, [w:] Polityka energetyczna państw Azji i Pacyfiku w XXI wieku, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2015.

 • System ochrony praw człowieka w ujęciu konstytucji republiki Uzbekistanu a wymiar praktyczny (w druku).

 • Katastrofy ekologiczne, naturalne i spowodowane działalnością człowieka, jako czynniki warunkujące bezpieczeństwo w Azji Centralnej na przykładzie Kirgistanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu (w druku).

 • Rewitalizacja północnego i południowego zbiornika Jeziora Aralskiego (w druku).

Autor artykułów prasowych m.in. publikowanych na łamach internetowego wydania Newsweek Polska, Zielonego Sztandaru i na portalu kresy.pl.

Przejdź do paska narzędzi