Obraz Ładujący
mgr_inz_J_Golos

mgr inż. Jakub Gołoś

Ukończył Politechnikę Lubelską na Wydziale Inżynierii Środowiska o specjalizacji Technologia Wody, Ścieków i Odpadów.
Prowadzi zajęcia z zakresu Polityki ekologicznej oraz Technologii informacyjnej. Interesuje się ekologią, alternatywnymi źródłami energii oraz programami obliczeniowymi.