Obraz Ładujący
mgr_M_Pogoda

mgr Marian Pogoda

Ukończone studia:

– Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych – kierunek Wojsk Ochrony Pogranicza,
– Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Prawa,
– Aplikacja prokuratorska.
Wykładane przedmioty:
– Polityka migracyjna i azylowa Unii Europejskiej,
– Transgraniczna współpraca Polski w dziedzinie ochrony porządku publicznego,
– Podstawy i formy współpracy transgranicznej.
Wykaz publikacji:
– Realizacja przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej zadań ukierunkowanych na przeciwdziałanie nielegalnej migracji. Wkład do materiałów z konferencji ” Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym” – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu – Zamość 2011,
– Straż Graniczna w procesie dostosowania do wymogów Unii Europejskiej i strefy Schengen. Wkład do konferencji ” Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie – doświadczenia i perspektywy”. Redakcja naukowa Artur Kuś i Anna Szachoń-Pszenny, KUL – Lublin 2014