Obraz Ładujący

Szanowni Studenci,

w związku z koniecznością zmiany hybrydowej organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na zajęcia wyłącznie online uprzejmie prosimy o bieżące sprawdzanie planów zajęć, które będą się odbywać zgodnie z harmonogramem zajęć w semestrze zimowym dostępnym w zakładce PIB: https://wssm.pl/bip-biuletyn-informacji-publicznej/.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA LICENCJACKIE

ADMINISTRACJA - STUDIA LICENCJACKIE

Organizacja roku akademickiego 2020 / 2021