Plan zajęć

Uwaga Studenci!

Informujemy, że wszystkie zajęcia do końca roku akademickiego 2021/2022 odbędą się w formie zdalnej, tj. na platformie TEAMS.

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych na kierunku Politologia, Bezpieczeństwo narodowe, Administracja

Semestr letni 2021/2022

26-27 marca; 9-10 kwietnia;  23-24 kwietnia; 7-8 maja;  21-22 maja; 4-5 czerwca; 18-19  czerwca 2022 r.

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych na kierunku Pedagogika i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Semestr zimowy 2021/2022

6/7 listopada 2021 r.
20/21 listopada 2021 r.
11/12 grudnia 2021 r.
8/9 stycznia 2022 r.
22/23 stycznia 2022 r.
5/6 luty 2022 r.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne będziecie mogli Państwo znaleźć i odtworzyć w archiwum.

Informujemy, że studenci WSSMiKS mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego oferowanego przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje: https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/

Pomoc psychologiczną dla studentów WSSMiKS świadczy prof. dr hab. Andrzej Lipczyński -  kontakt: pomocpsychologiczna@wssm.pl

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA LICENCJACKIE NIESTACJONARNE

ADMINISTRACJA - STUDIA LICENCJACKIE NIESTACJONARNE

ADMINISTRACJA - STUDIA LICENCJACKIE STACJONARNE

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Skip to content