Obraz Ładujący

Praktyka studencka – profil praktyczny

Zgodnie z programem studiów, począwszy od roku akademickiego 2020 / 2021 wymiar praktyk studenckich wynosi:

  • dla studiów pierwszego stopnia (licencjackich) – 720 godzin zegarowych
  • dla studiów drugiego stopnia (magisterskich) – 360 godzin zegarowych