Publikacje naukowe Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie

Publikacje naukowe Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie

Nasze publikacje

2021 rok

Współczesne problemy społeczne, edukacyjne i polityczne

pod redakcją Eva Dolińska, Mieczysław Dudek, Elżbieta Sawa-Czajka

Społeczeństwo i edukacja od zarania dziejów borykały się z przeróżnymi problemami/zagrożeniami, wśród których wyróżniamy te proste, jak i również bardzo złożone. Współcześnie szczególnie dokuczliwe są: bieda, alkoholizm, narkotyki, nieobecność rodziców, brak kontaktu z rówieśnikami, nauczanie zdalne , negatywny wpływ masmediów, jak i również świat wirtualny. Środki masowej komunikacji coraz bardziej przenikają w głąb życia społecznego.

Spis treści

Zachęcamy do naszej lektury…..

 

2019 rok

Nowoczesne szkolnictwo wyższe w kontekście europejskich wyzwań integracyjnych

pod red. Myroslava Krystanovycha i Michała Gołosia

Skip to content