Regulamin Studiów


Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych
i Komunikacji Społecznej w Chełmie

przyjęty Uchwałą Senatu nr 3/S/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.

zmieniony Uchwałą Senatu nr 1/S/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.

obowiązujący od 1 października 2021 r.

Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych
i Komunikacji Społecznej w Chełmie

przyjęty Uchwałą Senatu nr 3/S/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku

obowiązujący do 30 września 2021 r.


Skip to content