Obraz Ładujący

Studia II stopnia

kierunek POLITOLOGIA

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są do złożenie dokumentów:

 • ankieta osobowa i deklaracja wyboru specjalności 
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów inżynierskich wraz z suplementem do dyplomu (suplementy do dyplomu są wydawane absolwentom szkół wyższych od 2005 roku, od osób które uzyskały dyplom przed 2005 r. wymagany jest tylko odpis dyplomu)
 • 4 fotografie w wymiarze 35 x 45 mm (tzw. fotografia legitymacyjna- bez nakrycia głowy na jasnym tle w stroju licującym z powagą Uczelni);
 • dowód tożsamości;
 • poświadczenie opłaty rekrutacyjnej (85 zł) 

Opłaty:

 • Opłata rekrutacyjne: 85 zł
 • Czesne (studia stacjonarne i niestacjonarne): 2000 zł za semestry I - III i 2200 zł semestr IV

 

 

Opłaty można dokonać osobiście w księgowości lub przelewem na konto. Więcej informacji na temat płatności znajdziesz tutaj.


 

DO POBRANIA

Ankieta osobowa na studia II stopnia

Deklaracja na studia II stopnia

Wzór umowy (tylko do wglądu)


Rekrutacja jest również możliwa przez stronę My-Studies.com

Jednolite studia magisterskie

 kierunek PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNAKandydaci ubiegający się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie zobowiązani są do złożenie dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy,
 • świadectwo dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • kserokopia świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 4 fotografie (wym. 3,5 x 4,5),
 • dowód tożsamości,
 • poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Opłaty:

 • Opłata rekrutacyjne: 85 zł
 • Czesne (studia stacjonarne i niestacjonarne): 1600 zł za semestry I - IX i 1800 zł semestr X 

 

Opłaty można dokonać osobiście w księgowości lub przelewem na konto. Więcej informacji na temat płatności znajdziesz tutaj.


 

DO POBRANIA

Ankieta osobowa na jednolite studia magisterskie

Wzór umowy na jednolite studia magisterskie (tylko do wglądu)


Rekrutacja jest również możliwa przez stronę My-Studies.com