Obraz Ładujący

Studia II stopnia (magisterskie):

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:


Opłaty:

Dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021, tj. od dnia 1 października 2020 toku, opłaty są zgodne z Tabelą Opłat.

Tabela Opłat na rok akademicki 2020/2021.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej:

Alior Bank 41 2490 0005 0000 4520 2715 4431

Ze względu na sytuację epidemiczną i objęcie naszego miasta strefą czerwoną uprzejmie prosimy o dokonywanie wszystkich wpłat wyłącznie na wskazane powyżej konto Uczelni - nie w kasie!


Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy kandydata na studia

Umowa o kształcenie

Akt ślubowania studenta WSSMiKS


Oferta edukacyjna na studiach II stopnia w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej:

Studia II stopnia (magisterskie), kierunek: Politologia
Specjalności: Administracja rządowa i samorządowa, Media i komunikowanie społeczne, Obsługa ruchu granicznego, Obsługa ruchu lotniczego, Obsługa ruchu turystycznego, Polityka bezpieczeństwa państwa, Samorząd terytorialny i polityka kadrowa, Dyplomacja i stosunki międzynarodowe, Polityka migracyjna, Polityka bezpieczeństwa transportu

Studia II stopnia (magisterskie), kierunek: Pedagogika
Specjalności: Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne, Doradztwo zawodowe, Pedagogika kryminologiczno - sądowa, Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia jednolite magisterskie na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Szczegółowe opisy kierunków i specjalności w zakładce Studia -> Studia magisterskie.

Uczelnia posiada państwowe uprawnienia nr 258RPS-04/2018, nadane w 2018 r. przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, do szkolenia i egzaminowania operatorów powietrznych statków bezzałogowych (dronów - UAV) – zarówno w zasięgu wzroku operatora (VLOS) jak i poza zasięgiem wzroku (BVLOS), w kategoriach wagowych od 5 kg do 25 kg. Student Uczelni, niezależnie od wybranego kierunku i specjalności, uzyska preferencyjne warunki ukończenia kursu i uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora UAVO.