Obraz Ładujący

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • kwestionariusz osobowy,
  • świadectwo dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości,
  • kserokopia świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 4 fotografie (wym. 3,5x4,5),
  • dowód tożsamości,
  • poświadczenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. 

 

Opłaty:

  • Opłata rekrutacyjne: 85 zł
  • Czesne (studia stacjonarne i niestacjonarne): 1600 zł za semestry I - V i 1800 zł semestr VI

Opłaty można dokonać osobiście w księgowości lub przelewem na konto. Więcej informacji na temat płatności znajdziesz tutaj.


 

DO POBRANIA

Ankieta osobowa na studia I stopnia

Deklaracja na studia I stopnia

Wzór umowy (tylko do wglądu)


Rekrutacja jest również możliwa przez stronę My-Studies.com