Rekrutacja na studia I stopnia

Studia I stopnia (licencjackie) i studia jednolite magisterskie:

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:


Opłaty:

Dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022, tj. od dnia 1 października 2020 toku, opłaty są zgodne z Tabelą Opłat.

Tabela Opłat dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej:

Alior Bank 41 2490 0005 0000 4520 2715 4431

Prosimy o dokonywanie wszystkich wpłat wyłącznie na wskazane powyżej konto Uczelni – nie w kasie!

 

Zniżki w czesnym

Stypendia

 


Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy kandydata na studia

Umowa o kształcenie nabór na rok akademicki 2021/2022

Akt ślubowania studenta WSSMiKS


Oferta edukacyjna na studiach I stopnia w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej:

Studia I stopnia (licencjackie), kierunek: Administracja
Specjalności: Administracja rządowa i samorządowa, Administracja celno – skarbowa

Studia I stopnia (licencjackie), kierunek: Bezpieczeństwo narodowe
Specjalności: Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Zarządzanie obronnością państwa, Zarządzanie jednostkami penitencjarnymi, Zarządzanie i operowanie systemami bezzałogowymi, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu

Studia I stopnia (licencjackie), kierunek: Politologia
Specjalności: Polityka samorządowa i administracja, Dyplomacja i polityka międzynarodowa

Studia I (licencjackie), kierunek: Pedagogika
Specjalności: Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne, Doradztwo zawodowe, Pedagogika kryminologiczno – sądowa, Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Szczegółowe opisy kierunków i specjalności w zakładce Studia -> Studia licencjackie.

Uczelnia posiada państwowe uprawnienia nr 258RPS-04/2018, nadane w 2018 r. przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, do szkolenia i egzaminowania operatorów powietrznych statków bezzałogowych (dronów – UAV) – zarówno w zasięgu wzroku operatora (VLOS) jak i poza zasięgiem wzroku (BVLOS), w kategoriach wagowych od 5 kg do 25 kg. Student Uczelni, niezależnie od wybranego kierunku i specjalności, uzyska preferencyjne warunki ukończenia kursu i uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora UAVO.

Skip to content