Politologia I stopnia

POLITOLOGIA 

Studia I stopnia – licencjackie, profil praktyczny

Czas trwania: 6 semestrów

Tytuł zawodowy: licencjat

Specjalności:

Polityka samorządowa i administracja 

Dyplomacja i polityka międzynarodowa

Studia na kierunku politologia mają charakter interdyscyplinarny, dają specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk społecznych, co umożliwia rozwinięcie kompetencji i predyspozycji poszukiwanych  na rynku pracy. Absolwenci uzyskują przygotowanie m.in. z zakresu marketingu politycznego, zarządzania, polityki lokalnej i samorządu terytorialnego oraz ekonomii. W programie studiów
I stopnia są również przedmioty z zakresu geografii, historii, stosunków międzynarodowych.

Profil wykształcenia politologa wpisuje się wiec w oczekiwania pracodawców z sektorów publicznego, prywatnego i pozarządowego. Absolwenci kierunku politologia w WSSMiKS mają również kompetencje w zakresie posługiwania się wybranym językiem obcym, także w zakresie wybranej specjalności studiów.

Zapewniamy międzynarodową kadrę wykładowców o dużych kompetencjach praktycznych uzyskanych w czasie pracy zawodowej m.in. w instytucjach międzynarodowych, dyplomacji, służbach mundurowych, dziennikarstwie, administracji publicznej, instytucjach eksperckich i certyfikujących.

Absolwenci studiów politologicznych w WSSMiKS znajdują zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, wojsku, policji, instytucjach kultury, Straży Granicznej, mediach
i instytucjach międzynarodowych.  

W ofercie kształcenia na studiach I stopnia mamy również specjalności: dyplomacja  i polityka międzynarodowa oraz media i komunikacja społeczna. Specjalności te możliwe są do uruchomienia
w przypadku zainteresowania wyrażonego przez co najmniej 20 studentów lub w trybie indywidualnym.

Od kandydatów na studia politologiczne wymagamy zainteresowania sprawami społecznymi, bieżącą polityką oraz umiejętności komunikacyjnych pozwalających aktywnie uczestniczyć
w zajęciach, szczególnie związanych z kształtowaniem umiejętności praktycznych
i specjalnościowych. 

Pobierz pełny opis kierunku – POLITOLOGIA studia licencjackie

Skip to content