Rekrutacja na studia podyplomowe w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Rekrutacja na studia podyplomowe w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Zapraszamy na studia podyplomowe!
Duży wybór kierunków, m.in. studia z zakresu Pedagogiki, kierunek Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych. Studia 2 i 3 semestralne.

W ofercie m.in.

– Wczesne wspomaganie, diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
– Przygotowanie pedagogiczne;
– Diagnoza i terapia pedagogiczna;
– Ochrona i administracja danych osobowych i informacji niejawnych;
– Administracja publiczna.

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ

Rekrutacja trwa do 15 marca br.

Skip to content