„Rocznik Chełmski”

„Rocznik Chełmski”

„Rocznik Chełmski” od wielu lat współpracujący z WSSMiKS w Chełmie z dniem 1 grudnia 2021 roku został wpisany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na listę punktowanych czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Chełmski  periodyk ponownie znalazł się w elitarnym gronie polskich czasopism naukowych.

Skip to content