Rozdanie dyplomów

Rozdanie dyplomów

Serdecznie zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie.


Słowo Rektora:

Mija kolejny rok akademicki 2017/2018. W dniu 15 lipca zapraszamy naszych absolwentów studiów magisterskich i licencjackich wraz z rodzinami na ważne wydarzenie w życiu każdego człowieka. Wyrażam głęboką nadzieję, że studia na naszej Alma Mater wyznaczą nową drogę w Waszym życiu rodzinnym i zawodowym. Niech ta uroczystość będzie świętem dla nas wszystkich, zarówno dla absolwentów, ich rodzin, jak również dla całej kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej.

Rektor

dr Michał Gołoś


Uroczystość odbędzie się w najbliższą niedzielę (15.07.2018) o godzinie 11:00 w budynku naszej uczelni.

Skip to content